Legatansøgning

Som det fremgår af Fondens formål, tildeles legater i første række til "danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f.eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige økonomiske problemer".

Ansøgere, og børn af ansøgere, der allerede har modtaget legat fra Fonden, kan ikke forvente, at yderligere ansøgninger behandles / imødekommes.

Ansøgninger til Fonden behandles løbende med legatuddeling ca. 4 gange årligt. Ansøgninger i årets 4. kvartal skal være Fonden i hænde senest den 15. november.

Ved ansøgning anvendes nedenstående formular, og dokumenter, der belyser ansøgerens økonomiske og helbredsmæssige forhold (eksempelvis kopi af selvangivelse, lægelige udtalelser o.l.) skal vedhæftes under "Bilag". Der kan sendes pdf- eller word-dokumenter. Ansøgninger uden dokumentation kan ikke forventes behandlet.

Dokumenterne kan i stedet sendes i kopi til nedenstående adresse. Denne fremgangsmåde benyttes også, hvis det drejer sig om mere end 3 sider:

Fonden af 1. december 1997
Diplomvej 373 (TJM)
2800 Lyngby

Der fremsendes alene skriftligt svar til ansøgere, som får tildelt legat.

Angives i formatet xxxxxx-xxxx
gift, enlig, børn
Hvad søges der støtte til og hvorfor
Arbejde, helbred
NB! Der kan kun sendes pdf- eller word-dokumenter