Fonden af 1. December 1997

Fondens historie
Fonden er stiftet i 1997 af bogbindermester Nils Fløjstrup i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

Fonden har i stor udstrækning etableret sin formue ved ejerskab af Cybercity Aps, der i 2000 blev solgt til en bredere kreds af investorer.

Fondens formue, der ved udgangen af 2012 udgjorde godt dkk. 280 mio. er placeret i noterede aktier og obligationer samt direkte kapitalindskud i unoterede danske virksomheder. Fondens uddelinger i 2012 udgjorde ca. dkk 4,0 mio.